Header cases 2

Meander Medisch Centrum

Het Meander Medisch Centrum meet sinds 2015 de PROMS via OnlinePROMS. Inmiddels maken meer dan 10 afdelingen gebruik van het platform, wordt de data op verschillende wijzen ingezet én zijn er diverse koppelingen met het EPD gerealiseerd.