Header cases 2

Orthopedische intake

Diverse ziekenhuizen en klinieken maken gebruik van de Orthopedische Intake module. Het doel van deze module is om patiënten vóór de afspraak in het ziekenhuis optimaal voor te bereiden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een intelligente vragenlijst, welke afhankelijk van het aangedane gewricht de juiste vragen stelt. Daarnaast brengt de vragenlijst de zorgvraag- of behoefte van de patiënt in kaart.