intensive care

PROMs & PREMs Intensive Care

Sinds 2016 meten we PROMs voor Intensive Care bij meerdere ziekenhuizen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor metingen met vragenlijsten voor de patiënt en metingen met vragenlijsten voor de naasten van de patiënt.