orthopedie

PROMs & PREMs Revalidatiegeneeskunde

Sinds 2014 meten we PROMs voor het specialisme Revalidatiegeneeskunde bij meerdere ziekenhuizen.