vragenlijstinvullen

PROMs & PREMs Urologie

Sinds 2017 meten we PROMs voor het specialisme Urologie bij meerdere ziekenhuizen.